جاذبه های بمپور

Loading

اخبار

برگزاری جلسه شورای آرد و نان شهرستان بمپور
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۹
[ تعداد بازدید : ۲۷ ]
برگزاری جلسه هماهنگی و مبارزه با هجوم ملخ صحرایی
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۰
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
راه اندازی اکیپ هشدار به مردم در شهرستان بمپور
۰۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۸:۳۴
[ تعداد بازدید : ۸۸ ]