بازدید از آثار تاریخی شهرستان بمپور

بازدید از آثار تاریخی شهرستان بمپور
بازدید از آثار تاریخی و ساختمان اداری جناب آقای حاج ابراهیم افرازه فرماندار محترم شهرستان بمپور به اتفاق معاونت سیاسی مدیرکل سیاسی و امتخابات استانداری آقای هاشم صیفی و هئیت همراه و همچنین با حضور کارشناسان میراث و معاونت فرمانداری بمپور جناب آقای عیسی نیا مورخ 98/09/23
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۲

شعار سال