جلسه امور بانوان شهرستان بمپور به ریاست فرماندار محترم

جلسه امور بانوان شهرستان بمپور به ریاست فرماندار محترم
جلسه کمیسیون اموربانوان شهرستان بمپور روز دوشنبه مورخ1398/09/25به ریاست فرماندار محترم فرماندار شهرستان بمپور جناب آقای حاج ابراهیم افرازه در محل فرمانداری تشکیل شد.
۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳

شعار سال