افتتاح شرکت تعاونی صنایع دستی و سوزن دوزی(میراث کهن بلوچستان) شهرستان بمپور

افتتاح شرکت تعاونی صنایع دستی و سوزن دوزی(میراث کهن بلوچستان) شهرستان بمپور
با حضور فرماندار محترم شهرستان بمپور جناب آقای حاج ابراهیم افرازه و اعضای محترم شورای اداری شرکت تعاونی صنایع دستی و سوزن دوزی (میراث کهن بلوچستان )شهرستان بمپور در روز شنبه مورخ 98/09/30افتتاح گردید.
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۲۸

شعار سال