دیدار مدیر کل محترم شیلات استان سیستان و بلوچستان با فرماندار محترم شهرستان

دیدار مدیر کل محترم شیلات استان سیستان و بلوچستان با فرماندار محترم شهرستان
دیدار مدیر کل محترم شیلات استان سیستان و بلوچستان با فرماندار محترم شهرستان در محل دفتر آقای فرماندار مورخ 98/12/6 صورت گرفت،  این دیدار  در مورد اعطا تسهیلات به کشاورزانی که تمایل دارند از استخر ذخیره آب کشاورزی خود بعنوان مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی و میگو استفاده نمایند صحبت شد و همچنین  اقای فرماندار موضوع سرمایه گذاری و بررسی چاه های حاشیه کانال آب کشاورزی و بهره برداری در مزارع پرورش ماهی و میگو را مطرح و مدیر کل شیلات استان قول دادند در این خصوص نهایت پیگیری و همکاری لازم را داشته باشند.
۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۰۶

شعار سال