برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران در محل دفتر آقای فرماندار

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران در محل دفتر آقای فرماندار
جلسه ستاد مدیریت بحران با محوریت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در محل دفتر آقای فرماندار با هدف جلوگیری از برگزاری تجمعات فردی، تامین زیرساخت مورد نیاز در شرایط بحرانی اعم از امادگی ادارات و دستگاه های سطح شهرستان و همکاری با حوزه بهداشت و درمان آمادگی مراکز اقامتی، سالن های ورزشی و... جهت پشتیبانی در زمان بحران تشکیل شد که از تجمع و ازدحام در مکان های عمومی جلوگیری شود و ادارات از طریق روابط عمومی مربوطه اطلاع رسانی لازم در خصوص پیگیری و مقابله با ویروس کرونا به جامعه هدف داشته باشند
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۱۳

شعار سال