برگزاری جلسه شورای آرد و نان شهرستان بمپور

برگزاری جلسه شورای آرد و نان شهرستان بمپور

جلسه شورای آرد و نان شهرستان بمپور در روز دوشنبه مورخ 98/12/19 در محل فرمانداری و با حضور مدعوین با محوریت بررسی زیر ساخت های مدیریت مقابله با کوبید19 برگزار گردید که مصوبات جلسه به شرح ذیل تصویب گردید.

1.کسر جمعا 66تن آرد از تعداد شش خبازی متخلف شهرستان لغو سهمیه آرد تعداد 4 خبازی متخلف

2.تشویق و افزایش سهمیه تعداد 5خبازی که از نظر رعایت بهداشت و مشتری مداری نمره قابل قبول داشته بودند، واگذاری 35تن آرد به سازمان تعاون روستایی جهت توزیع در روستاهای فاقد خبازی

3 واگذاری 6تن آرد به امور عشایری جهت توزیع خانواده های عشایری

 

 

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۲۲

شعار سال