راه اندازی اکیپ هشدار به مردم در شهرستان بمپور

راه اندازی اکیپ هشدار به مردم در شهرستان بمپور
تشکیل اکیپ هشدار به مردم شریف شهرستان بمپور برای آگاهی بخشی به مردم با شعار محوری در خانه بمانید. فرمانداری با همکاری مرکز بهداشت شهرستان بمپور و مساعدت ادارات مجموعه ستاد پاسخ به بحران بیماری، تعداد 3 اکیپ راه اندازی گردید که در سطح شهرها و روستاهای شهرستان آخرین اخبار و نکات بهداشتی را به اطلاع مردم برسانند.
۳ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۳۴

شعار سال