برگزاری جلسه هماهنگی و مبارزه با هجوم ملخ صحرایی

برگزاری جلسه هماهنگی و مبارزه با هجوم ملخ صحرایی

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی با هجوم ملخ صحرایی در مزارع شهرستان بمپور به ریاست فرماندار محترم و دبیری مدیریت جهادکشاورزی با حضور معاونت محترم فرماندار، شهرداران و اعضای ستاد مورخ 99/1/17 در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید. در این حلسه پس از ارائه توضیحات لازم توسط دبیرجلسه:

1.مقرر گردید دستگاه های اجرایی به تناسب نیاز ستاد با محوریت پیگیری جهاد طبق جدول زمان بندی تا پایان ماه برای یک روز یک دستگاه در اختیار ستاد قرار دهند.

2. بخشداران مکلف شدند از طریق شوراها و دهیاران ضمن اعلام روستاهای محاصره شده توسط آفت ملخ و با استفاده از ظرفیت شوراها و دهیاران دیده بانی لازم را داشته و محض رویت ملخ مراتب به ستاد مقابله اعلام نمایند.

3. مقرر گردید برای تامین سوخت ماشین آلات همکار اعم از دولتی و محلی در اجرای طرح از طریق مدیریت بحران استان پیگیری لازم صورت گیرد.

۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۱:۲۰

شعار سال