بازدید وزیرمحترم جهادکشاورزی از کانون های مبارزه با ملخ صحرایی درشهرستان بمپور

بازدید وزیرمحترم جهادکشاورزی از کانون های مبارزه با ملخ صحرایی درشهرستان بمپور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان بمپور کاظم خاوازی وزیرمحترم جهادکشاورزی و همراهان در ادامه دومین روز از سفر به استان سیستان و بلوچستان از کانون های ملخ صحرایی شهرستان بمپور بازدید کردند تاکنون بیش از 85هزارهکتار از عرصه های منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان علیه آفت خطرناک ملخ صحرایی مهاجر مبارزه شیمیایی انجام گرفته است.


۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱:۲۳

شعار سال