بازدید میدانی فرماندار بمپور از مراحل تجهیز و نوسازی ایستگاه پمپاژ آب حسین آباد

بازدید میدانی فرماندار بمپور از مراحل تجهیز  و نوسازی ایستگاه پمپاژ آب حسین آباد
۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۴۴

شعار سال