مشارکت شهروندان در خدمات امور شهری

مشارکت شهروندان در خدمات امور شهری
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بمپورصبح یوم جاری مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی،فرماندار محترم به اتفاق اعضای شورای اداری شهرستان همگام با شهروندان،جوانان و بانوان شهر بمپور درخصوص پاکسازی و انجام خدمات امور شهری بامجموعه کارکنان شهرداری مشارکت نمودند.
۴ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳:۰۸

شعار سال