کار گروه آرد و نان شهرستان بمپور به ریاست فرماندار برگزار گردید.

کار گروه آرد و نان شهرستان بمپور به ریاست فرماندار برگزار گردید.
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارگروه آرد و نان شهرستان بمپور روز سه شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۸ راس ساعت ۹ به ریاست افرازه فرماندار محترم شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضا به ارائه گزارش ها و اقدامات انجام پذیرفته پیرامون موضوع جلسه پرداختند. 
 
در پایان مقرر گردید تعداد ۱۰ واحد خبازی به دلیل عدم رعایت بهداشت و سایر شئونات اسلامی به کسر سهمیه به مقدار ۶۵ تن جریمه گردند؛ همچنین ۵ واحد خبازی به میزان ۱۵ تن مورد تشویق کارگروه قرار گرفتند.
۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۲:۴۱

شعار سال