دیدار جناب آقای تجلیلی مدیر کل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و هیات همراه با فرماندار محترم شهرستان بمپور در محل دفتر آقای افرازه مورخ 99/08/11 صورت گرفت.

دیدار جناب آقای تجلیلی   مدیر کل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و هیات همراه با فرماندار محترم شهرستان بمپور در محل دفتر آقای افرازه مورخ 99/08/11 صورت گرفت.
دیدار جناب آقای تجلیلی   مدیر کل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و هیات همراه با فرماندار محترم شهرستان بمپور در محل دفتر آقای افرازه مورخ 99/08/11 صورت گرفت.

🔸در این دیدار فرماندار محترم شهرستان گزارشی از اقدامات انجام گرفته در سطح شهرستان را ارائه دادند.
🇮🇷روابط عمومی فرمانداری شهرستان بمپور🇮🇷
https://sapp.ir/bampur_governorate
🔹
کانال روابط عمومی فرمانداری شهرستان بمپور در پیام رسان ملی سروش🔹
🌐تارنمای فرمانداری شهرستان بمپور:
https://bampor.sbportal.ir
۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۱۶