همزمان با سراسر استان، رزمایش خود حفاظتی ادارات مهم شهرستان مورخ 99/08/11 در بمپور برگزار گردید.

همزمان با سراسر استان، رزمایش خود حفاظتی ادارات مهم شهرستان مورخ 99/08/11 در بمپور برگزار گردید.
همزمان با سراسر استان، رزمایش خود حفاظتی ادارات مهم شهرستان مورخ 99/08/11 در بمپور برگزار گردید.

🔸هدف از اجرای این رزمایش تامین امنیت، حفاظت و حراست از ادارات شهرستان بود.
🇮🇷روابط عمومی فرمانداری شهرستان بمپور🇮🇷
https://sapp.ir/bampur_governorate

🔹کانال روابط عمومی فرمانداری شهرستان بمپور در پیام رسان ملی سروش🔹
🌐تارنمای فرمانداری شهرستان بمپور:
https://bampor.sbportal.ir
۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۱۷

شعار سال