جلسه کارگروه اتباع خارجی در شهرستان بمپور

جلسه کارگروه اتباع خارجی در شهرستان بمپور
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بمپور این جلسه دریوم جاری مقارن سه شنبه مورخ۱۳۹۹/۹/۱۸ باحضور اعضای کارگروه و به ریاست فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید
🔸در ابتدای جلسه اعضای کارگروه ضمن ارائه آمار وگزارشات حوزه عملکردی خویش درخصوص پیامدها و چالش های حضور اتباع خارجی در شهرستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند
🔸در ادامه فرماندار محترم شهرستان با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع اتباع خارجی، برنظارت بیش از پیش بر امور اتباع برابر قوانین ومقررات در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن تاکید نمودند
🔸همچنین ایشان ضمن تاکیدبرهماهنگی اعضای نظارتی کارگروه خواستار تقویت گشت های مشترک در جهت ساماندهی،رصد و پایش واعمال قانون با اتباع خارجی غیر مجاز شد.
🔸در پایان هر کدام از اعضاء نقطه نظرات و پیشنهادات خویش را ارائه و در پایان تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.
🇮🇷 روابـط عمومـی فرمانـداری بمـپور🇮🇷

https://sapp.ir/bampur_governorate
🔹کانال روابط عمومی فرمانداری شهرستان بمپور در پیام رسان ملی سروش🔹

🌐تارنمای فرمانداری شهرستان بمپور:
https://bampor.sbportal.ir
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۳

شعار سال