زندگی نامه استاد شیرمحمد اسپندار

زندگی نامه استاد شیرمحمد اسپندار

استاد شیرمحمد اسپندار دونلی نواز نابغه بلوچ در سال ۱۳۱۰ درشهرستان بمپوربه دنیا آمد و وقتی نوجوان بود به کراچی رفته و نواختن دونی را با نگاه کردن به انگشتان کسی که همزمان در دو نی می‌نواخته، فراگرفته است.
وی پس از آن سفرهای پراکنده‌ای هم به گوشه‌های مختلف دنیا داشته و موفق به دریافت دکترای موسیقی سنتی از فرانسه شد. 
آن گونه که شیرمحمد اسپندار می‌گوید تنها یک نفر در استان پهناور سیستان و بلوچستان، نواختن دونی را از او آموخته که آن یک نفر هم در سال ۱۳۹۰ بر اثر سانحه تصادف از دنیا می رود.
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۳۲

شعار سال