معرفی دشت و رودخانه شهرستان بمپور

معرفی دشت و رودخانه شهرستان بمپور

دشت شهرستان بمپور که میان بلوچستان و رودبار کرمان قرار گرفته‌ است، ارتفاعاتی نظیر: جبال بارز و بزمان در شمال، بشاگرد و چانف (چانپ) و فنوج در جنوب؛ اسفندقه کرمان در غرب؛ زرد کوه، اسپیدان و سیاه‌بند در مشرق آن را احاطه کرده‌ است.

سیلاب‌های ارتفاعات مذکور، جلگه بمپور را طی می‌کنند و در انتهای مسیر خود به نام رودخانه بمپور به دریاچه فصلی جازموریان می‌ریزد. مسیرهای مذکور از لحاظ آبیاری مزارع بمپور حائز اهمیت هستند و با بستن سدهای بر روی آن‌ها به اهمیتشان افزوده می‌شود. بزرگترین و با برکت‌ترین رودخانه سرزمین بلوچستان رود بمپور است.

رودخانه شهرستان بمپور یکی از رودخانه های دائمی و پر آب بلوچستان است.شاخه های عمده رودخانه شهرستان بمپور عبارتند از:کارواندر،ایرندگان و دامن که پس از پیوستن به یکدیگر و مشروب نمودن روستاهای اطراف و همچنین رسیدن به سد بمپور کلیه اراضی سدیمپور را مشروب نموده و بقیه آب این رودخانه به ریگ زارهای جازموریان میریزد.

۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۴۱

شعار سال