جلسه ستاد بحران شهرستان بمپور

جلسه ستاد بحران شهرستان بمپور
برگزاری جلسه ستاد بحران شهرستان بمپور روز سه شنبه مورخ 1398/09/19به ریاست فرماندار محترم شهرستان جناب آقای حاج ابراهیم افرازه،معاونت فرمانداری،بخشداران مرکزی و کلاتان و سایر مسوولین ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید.
۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۱

شعار سال