جلسه شورای آرد و نان شهرستان

جلسه شورای آرد و نان شهرستان
جلسه شورای آرد و نان شهرستان روز چهارشنبه مورخ 98/9/20به ریاست فرماندار محترم شهرستان جناب آقای حاج ابراهیم افرازه و دیگر مسوولین مربوط به موضوع فوق الذکر درمحل فرمانداری برگزار گردید.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲

شعار سال