برگزاری جلسه ساماندهی وضعیت گاز شهرستان بمپور

برگزاری جلسه ساماندهی وضعیت گاز شهرستان بمپور
جلسه ساماندهی وضعیت گاز شهرستان بمپور چهارشنبه مورخ 1398/09/20به ریاست فرماندار محترم شهرستان جناب آقای حاج ابراهیم افرازه و مسوولین ادارات مرتبط در محل فرمانداری دایر گردید.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰

شعار سال